Powered by Jeco Energies

HUISHOUDELIJK REGLEMENT – CLAMOTTE ROCK 2023

Artikel 1

De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van Clamotte Rock betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast.

In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2

Zijn niet toegelaten op het festivalterrein van Clamotte Rock:

 1. Personen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders
 2. Eigen drank of andere vloeistoffen
 3. Gevaarlijke voorwerpen
 4. Dieren (uitgezonderd geleidehonden)
 5. Professionele opnameapparatuur
 6. Eigen voedsel
 7. Drugs
 8. Lachgas

Artikel 3

De inrichters behouden zich het recht voor:

 1. De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst
 2. De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker
 3. De handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker
 4. Een elektronische bewaking uit te voeren zowel op het terrein als op de parking door middel van camera’s die de bewegingen van de bezoekers volgen en registreren

Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:

 1. Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid
 2. Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan
 3. Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan
 4. Die onder invloed is van alcohol of drugs

Artikel 5

Alle foto’s, beeld- & geluidsopnamen gemaakt op de terreinen van Clamotte Rock door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending, publicatie of promotie.

Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen. Deze foto’s kunnen mogelijk gepubliceerd worden op www.clamotterock.be of op de sociale mediapagina’s van de organisatie. Indien je een foto wenst te laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen met info@clamotterock.be.

Artikel 6

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen. Indien iemand geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen moet deze het terrein van Clamotte Rock verlaten.

Artikel 7

Bij afsluiting van het terrein om veiligheidsredenen of om andere redenen, kunnen ook personen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het Clamotte Rock terrein ontzegd worden (eventueel tijdelijk).

Artikel 8

Bij het constateren van een misdrijf zal de politie onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 9

 • Het herroepingsrecht bij aankoop van een festivalticket is niet van toepassing.
 • Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 • Verlies of diefstal van het festivalticket is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen recht op vervanging of terugbetaling.
 • De koper van het festivalticket dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen voor evenementen” (BS 30 juli 2013).
 • Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. De organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 • Festivaltickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de organisator. Het is tevens uitdrukkelijk verboden om enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het Clamotte Rock festivalterrein zonder voorafgaande toestemming van de organisator.